Vi har här sammanställt de vanligaste behandlingarna. Vi har samma priser som folktandvården på nästan alla behandlingar . På implantat får du en individuell kostnadsförslag. På en del behandlingar har vi två alternativ med två olika priser. För att jämföra priser med folktandvården, klicka här för komplett prislista. 

 

Priser

100 - Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder

101 - Basundersökning, utförd av tandläkare                885
103 - Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare     375
107 - Omfattande undersökning, utförd av tandläkare           1060
108 - Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare.                       2100

200 - Sjukdomsförebyggande åtgärder
201 - Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade
    sjukdomar eller problem
    435
204 - Profylaxskena, per skena795
205 - Fluorbehandling, kortare behandlingstid170
206 - Fluorbehandling340
207 - Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten315
208 - Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande500
209 - Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt
    tidskrävande
820

300 - Sjukdomsbehandlande åtgärder
301 - Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande       410
302 - Sjukdoms- eller smärtbehandling760
303 - Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande1 125
304 - Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande1 685
311 - Information eller instruktion vid munhälsorelaterade
    sjukdomar eller problem
428
312 - Uppföljande information eller instruktion vid
    munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
173

400 - Kirurgiska åtgärder
401 - Tanduttagning, en tand                1 050
402 - Tanduttagning, när separation eller
     friläggning krävs, en tand
1 700
403 - Tanduttagning, tillkommande, enkel218


500 - Rotbehandling
501 - Rensning och rotfyllning, en rotkanal        3 395
502 - Rensning och rotfyllning, två rotkanaler4 095
503 - Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler5 135
504 - Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler5 600
520 - Akut endodontisk behandling, annan behandlare905
521 - Akut trepanation och kavumextirpation850
522 - Komplicerad rotkanallokalisation805
523 - Stiftborttagning1 170

600 - Bettfysiologiska åtgärder
601 - Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på
    bettfysiologisk indikation, per skena
            3 500
602 - Bettskena i hård akrylat i underkäken, utfördpå
    bettfysiologisk indikation, per skena
3 500

700 - Reparativa åtgärder
701 - Fyllning av en yta på framtand eller hörntand       735
702 - Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand1 008
703 - Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand1 155
704 - Fyllning av en yta på molar eller premolar820
705 - Fyllning av två ytor på molar eller premolar1 170
706 - Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar1 515
707 - Krona i plastiskt material, klinikframställd1 725

800 - Protetiska åtgärder + Implantat
     För implantat fråga efter kostnadsförslag.

800 -  Permanent tandstödd krona, en per käke
         6 375
801 -  Permanent tandstödd krona, flera i samma käke5 508

 800S- Permanent tandstödd krona, en per käke                  6900
 801S- Permanent tandstödd krona, flera i samma käke           6000

824 -    Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad    11 000
825 -    Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras
                med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments
12 420
824S - Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad    13 000
825S - Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras
                med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments
14 420

827 -    Hel underkäksprotes                       9 270
828 -    Hel överkäksprotes9 270
827S - Hel underkäksprotes                      10500
828S - Hel överkäksprotes10500

Blekning av tänder, två käkar                         3750 
Blekning av tänder, en käke                             3004