Hur fungerar högkostnadsskyddet?

Högkostnadsskyddet börjar gälla när en patient under en tolvmånadersperiod fått åtgärder utförda vars sammanlagda referenspris överstiger 3000 kronor. 

Sedan får patienten ersättning för

  • 50 procent av kostnader med ett referenspris mellan 3000 och 15000 kronor
  • 85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15000 kronor.
 

Högkostnadsskyddet beräknas per år

Högkostnadsskyddet börjar räknas upp när den första ersättningsberättigande åtgärden blivit utförd. Efter det räknas alla åtgärder som görs på en patient under ett år in i högkostnadsskyddet.

Eftersom patienten får ersättning för 85 procent av den del av det sammanlagda referenspriset som överstiger 15 000 kronor kan det ibland vara fördelaktigt att börja en ny period i högkostnads­skyddet innan den förra är slut. På så sätt kan man genom att låta göra fler dyra åtgärder under samma period komma upp i kostnader som överstiger 15 000 kronor. Därmed behöver patienten betala en mindre del av kostnaderna själv.

Om en patient väljer att påbörja en ny ersättningsperiod innan den pågående har löpt ut ska du rapportera detta till Försäkringskassan i samband med att den första tandvårdsåtgärden som ska ingå i den nya ersättningsperioden rapporteras in.

 

Tandvårdsbidrag

Alla som enligt socialförsäkringsbalken anses vara bosatta i Sverige har rätt till allmänt tandvårdsbidrag från och med den 1 juli det år de fyller 20 år. Det gäller även vissa personer som bor i Sverige men vilka enligt socialförsäkringsbalken inte är att anse som bosatta i landet.

Det allmänna tandvårdsbidraget betalas ut till tandläkaren eller tandhygienisten. Men bidraget tillhör patienten, och det är patienten som bestämmer om det ska användas eller inte.

Patienten behöver inte ansöka om bidraget med någon blankett, utan säger till om att han eller hon vill använda sitt tandvårdsbidrag för att betala en del av kostnaden för behandlingen.

Hela bidraget måste användas vid ett tillfälle. Det kommer ett nytt tandvårdsbidrag den första juli varje år. Det går att spara bidraget från ett år till ett annat och använda två bidrag under ett år, samtidigt eller vid två olika tillfällen.

Man kan aldrig ha mer än två bidrag samtidigt. Har man två bidrag den 1 juli ett år försvinner ett av dem och ersätts med ett nytt.


Tandvårdsbidragets storlek beror på patientens ålder

  • Till och med det år som patienten fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
  • Från och med det år patienten fyller 30 och till och med det år hon fyller 74 är bidraget 300 kronor per år.
  • Från och med det år patienten fyller 75 är bidraget 600 kronor per år.